Komunikat

Burmistrz Miasta Żagań przypomina, że Wydział Świadczeń Społecznych (mieszczący się w Żagańskim Pałacu Kultury, pok. nr 114) rozpoczął od 1 września przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie z terenu Żagania, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej między innymi z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 528,00 zł netto na osobę  (dochód z sierpnia).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc zobowiązana jest do udokumentowania i przedstawienia dowodów zakupu potwierdzających celowość wydatków.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.zagan.pl lub osobiście w Wydziale Świadczeń Społecznych pok. nr 114. Termin przyjmowania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów upływa 15 września 2021 r.  Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych wnioski mogą składać w terminie do 15 października 2021r.

 Szczegółowych informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych udzielają  pracownicy Wydziału Świadczeń Społecznych z siedzibą w Żagańskim Pałacu Kultury  pok. nr  114, tel. 68 477 10 80.