Inauguracja Żagańskiego Weekendu Seniora

Od 14 października rządy w mieście sprawują Seniorzy. W tym roku symbolicznie przekazanie władzy w Żaganiu odbyło się w o(d)bjazdowej bibliotece. Dyrektor książnicy Magdalena Śliwak życzyła obecnym nieustającej pogody ducha i dotychczasowej aktywności, gdyż jak widać po zebranych, wiek jest wyłącznie liczbą.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec przekazał klucze do miasta przedstawicielom seniorów w Żaganiu – pani Stanisławie Szczepanik (przewodniczącej UTW) oraz panu Aleksandrowi Kaczorowskiemu (prezesowi żagańskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów), prosząc równocześnie o zachowanie spokoju i sprawowanie należytej opieki nad miastem. Niech wróci w stanie niepogorszonym – poprosił Andrzej Katarzyniec, z uśmiechem przekazując insygnia władzy Seniorom.

Przypominamy, że w tym roku świętujemy Żagański Tydzień Seniora od 14 do 16 października. Zapraszamy do udziału w zaplanowanych spotkaniach, warsztatach i zajęciach, do korzystania z miejskiego basenu oraz udziału w sobotnim pikniku.

Weekend seniora