Przy “Siódemce” zamontowano właśnie wyjątkową ekologiczną ścieżkę edukacyjną. Kolorowe tablice, wyjątkowe śmietniki oraz zabawne figury zwierząt. Instalacja powstała dzięki funduszom pozyskanym w ramach projektu „Środowisko ponad wszystko – transgraniczna ekoturystyka jako czynnik wspierający rozwój miast ekologicznych XXI wieku”. Pomysłodawcą stworzenia Miejskiego Punktu Elektroodpadów był radny Dariusz Jadach. W specjalnie postawionej szafie znajdzie się miejsce na tonery, żarówki i baterie. Pracownicy magistratu wspólnie z burmistrzem Andrzejem Katarzyńcem opracowali koncepcję stworzenia pełnej ścieżki edukacyjnej, uczącej najmłodszych segregacji odpadów. Na czterech tablicach przedstawiono zagadnienia związane z gospodarką odpadami komunalnymi – począwszy od hierarchii postępowania z odpadami, pochodzenia i rodzajów odpadów, zagrożeń przez nie powodowanych, systemu zbierania, segregacji, po ich składowanie czy też unieszkodliwianie. Na czterech kolejnych dzieci odnajdą ciekawe informacje na temat natury – świata roślin i zwierząt, obiektów przyrody nieożywionej. Wszystkie treści umieszczone na tablicach zostały przetłumaczone na język niemiecki i angielski. Całość uzupełniają figury zwierząt i fantazyjne śmietniki w kształcie kredek do segregacji odpadów.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się dzisiaj z wykonawcą ścieżki, firmą FOGGY Pracownia Kreatywna z Iłowej, reprezentowaną przez Małgorzatę Hajdas-Grzesik. Podziękował wykonawcy za piękne wykonanie instalacji, Magdalenie Augustyniak naczelnikowi Wydziału Pozyskania Środków i Planowania Strategicznego za koordynację projektu. Pracowników MPOiRD zobowiązał do uprzątnięcia terenu, przestawienia starego kosza na śmieci oraz wyrównania placu przed stworzoną ścieżką ekologiczną. Dzieciom korzystającym z nowej ścieżki gospodarz Żagania wręczył specjalne torby, apelując do wszystkich o kontrolę placu i dbanie o nowe elementy.

Koszt Eko-ścieżki wyniósł 70 tysięcy złotych. Projekt jest współfinansowany z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Parterem projektu jest  miasto Teltow.