31 maja 2023 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej nr 104584F – ul. Lotników Alianckich w Żaganiu”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres robót obejmuje pełną konstrukcję jezdni, zjazdów i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem. Proponowany termin zakończenia robót – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Termin  elektronicznego składania ofert został wyznaczony do 20 czerwca do godziny 10.00. Elektroniczne otwarcie ofert zaplanowano na 20 czerwca od godziny 10.30.

Postępowanie prowadzone jest na platformie ezamowienia: https://ezamowienia.gov.pl

Link do strony postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6fd090fa-fed2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b