Wyniki otwartego konkursu Ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury...

Uprzejmie informuję, że na realizację zadania publicznego w ramach Otwartego konkursu Ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku...

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju...

Uprzejmie informuję, że został unieważniony Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania...

Uprzejmie informuję, że na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie...

Szkolenie pt. Kwalifikowalność wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Żaganiu zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu poświęconemu zasadom sporządzania wniosków aplikacyjnych w ramach POKL. ...

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ W SPRAWIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM...

Informuję, że w roku szkolnym 2012/2013 uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,...

Absolutorium przed wakacjami

Ostatnia Sesja Rady Miasta Żagań przed wakacjami została zwołana przez przewodniczącego 29 czerwca 2012 r. na godz. 11. 00 w Sali Kurlandzkiej...

Konkurs na Organizację Międzynarodowego Forum Perkusji

Realizacja zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, którego przedmiotem jest Organizacja Międzynarodowego Forum Perkusji w okresie 16- 26...

Koniec roku szkolnego w Żaganiu

29 czerwca uczniowie żagańskich szkół pożegnali się na dwa miesiące ze swoimi nauczycielami. W radosnej atmosferze podczas uroczystych apeli w szkołach odbierali nagrody...

Szkolenie pt. Zasady sporządzania wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego...

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Żaganiu zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu poświęconemu zasadom sporządzania wniosków aplikacyjnych w ramach POKL. ...

Dotacje na „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” – Działanie...

W związku z planowanym naborem wniosków, dnia 23. 07. 2012 r. o godz. 10:00 w Siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich...