Nowe oświetlenie uliczne

Zawarliśmy kolejne porozumienie z firmą Enea Oświetlenie Spółka z o. o rejon w Zielonej Górze dotyczące modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Żagania. Kontynuujemy rozpoczęte w ubiegłym roku wymiany starych lamp ulicznych na nowe, ledowe, energooszczędne.  W roku 2021 zamierzamy wydać na ten cel 120 000 złotych.  Pierwszym zadaniem realizowanym w ramach porozumienia będzie modernizacja oświetlenia drogowego ulicy Księżnej Żaganny. Zakres prac obejmie wymianę 24 opraw LED oraz 5 wysięgników. Wartość wykonanych prac wyniesie 35 424 złotych, prace zostaną zrealizowane do 31 maja. Dodatkowo zabezpieczyliśmy w tegorocznym budżecie 100 000 złotych na stworzenie systemu sterowania oświetleniem ulicznym w mieście, który zsynchronizuje zegary odpowiedzialne za włączanie i wyłączanie lamp w Żaganiu.