Strona główna NASZE MIASTO BUDŻET OBYWATELSKI

BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet obywatelski jest demokratycznym procesem dającym mieszkańcom możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co ma zostać przeznaczona część środków z miejskiego budżetu. Korzyści z prowadzenia  budżetu obywatelskiego:

  • lepsze gospodarowanie budżetem Żagania – ukierunkowanie na te potrzeby społeczności, które ich zdaniem wymagają najpilniejszej interwencji. Podejmowanie trafniejszych decyzji (oczekiwanych przez Żaganian) przez władze miasta;
  • przejrzystość finansów publicznych;
  • integracja lokalnej społeczności poprzez wspólne decydowanie o wykorzystaniu funduszy publicznych, budowanie świadomości obywatelskiej i kapitału społecznego gminy;
  • identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wspólną przestrzeń;
  • edukacja mieszkańców poprzez wgląd w proces zarządzania gminą, pozyskanie wiedzy na temat możliwości i ograniczeń władz samorządowych.

Włączenie mieszkańców w  tworzenie części budżetu gminy przyczynia się do zwiększenia aktywności i zaangażowania w sprawy miasta obywateli, a tym samym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Żaganiu. Dzięki temu władze miasta mają możliwość poznania preferencji i oczekiwań mieszkańców.