Strona główna BIZNES I GOSPODARKA INWESTYCJE MIEJSKIE Pałac Książęcy w Żaganiu – Centrum Tożsamości i Przyszłości Europy

Pałac Książęcy w Żaganiu – Centrum Tożsamości i Przyszłości Europy

Przedmiotem projektu było wykonanie modernizacji zabytkowego Pałacu Książęcego w Żaganiu i nadanie mu funkcji Centrum Tożsamości Przyszłości Europejskiej.

Głównym założeniem projektu był wzrost konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej województwa lubuskiego na arenie krajowej oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu, jak również stworzenie korzystnych warunków dla wzrostu zatrudnienia w regionie.

W ramach projektu została wykonana modernizacja obiektu polegająca na:

  • pracach konserwatorskich, rozbiórkowych, budowlanych i instalacyjnych dotyczących rewitalizacji Pałacu Książęcego w Żaganiu skrzydła wschodniego w zakresie piwnic, przyziemia i piętra,
  • pracach remontowych dachu całego obiektu Pałacu Książęcego,
  • wymianie stolarki okiennej w skrzydle wschodnim budynku Pałacu Książęcego

Cele zrealizowane w ramach projektu:

  • zmiana funkcji obiektu i przywrócenie jego dawnej świetności, dostosowanie jego przeznaczenia do potrzeb rynku turystycznego,
  • zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją,
  • stworzenie nowego „produktu” kulturowego,
  • zwiększona dostępności do kultury mieszkańców regionu i turystów.

Wartość całkowita projektu wyniosła 15 271 941,53 zł, dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło 6 585 288,50 zł co stanowi 59% wartości projektu.