EDUKACJA

Inwestycja w edukację to kapitał na przyszłość, dlatego w Żaganiu rok rocznie przeznacza się na ten cel znaczne środki z budżetu miasta. 

Na obszarze miasta Żagań funkcjonuje wiele instytucji edukacyjnych, dla których w większości przypadków organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim. Młodzi mieszkańcy miasta i ich rodzice mają do dyspozycji 3 żłobki ( w tym 1 publiczny), 6 przedszkoli (w tym 4 publiczne), 13 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy miejskich szkołach oraz 6 szkół podstawowych.

W Żaganiu funkcjonuje również Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, w ramach którego funkcjonują: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy, zespół rewalidacyjno – wychowawczy, ośrodek wychowawczy oraz klasa dla dzieci z autyzmem.

Listy placówek edukacyjnych w Żaganiu