Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i...

Gmina Żagań o statusie miejskim realizuje projekt z funduszy unijnych pn.: „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu...

Rewitalizacja parkowych fontann

Niestety wydłuży się termin realizacji projektu pn. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu”, na...

Trwają prace remontowe Pałacu Książęcego

Trwają prace remontowe związane z elementami zewnętrznymi Pałacu Książęcego - remont kominów oraz naprawa elewacji. Działania podejmowane są w ramach projektu pn.: „Zachowanie i...

Sala Inter z nowym sprzętem

Zakończył się montaż nowych urządzeń w sali kinowej Pałacu Książęcego. Zyskała bardzo nowoczesny projektor, ekran oraz system nagłośnienia.   Modernizacja odbyła się w ramach europejskiego...

Sala Inter do remontu

3 mln 705 tys. zł będzie kosztować europejski projekt obejmujący m.in. naprawę elewacji pałacu, renowację parkowych fontann i modernizację sali Inter w Pałacu Książęcym....

Pozyskaliśmy kolejne 3 miliony dofinansowania!

26 czerwca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego zakończono ocenę merytoryczną 31 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa...