Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie realizuje zadania pomocy osobom z niepełnosprawnościami w ramach realizowanych programów w tym tych opartych o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizowane zadania to m.in. :

  • pomoc w zakupie sprzętu ułatwiającego przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnością,
  • dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, barier  technicznych, sprzętu rehabilitacyjnego,
  • dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • dofinansowania w zakresie likwidacji barier architektonicznych,
  • realizacja programów  w tym , np. aktywny samorząd.

Więcej informacji o realizowanych zadaniach,  wnioski i dokumenty do pobrania znajdą Państwo na stronie http://www.zagan.naszepcpr.pl/