Uprawnienia, Ulgi, Zwolnienia

Transport Miejski – ulgi w transporcie realizowanym przez Miejski Zakład komunikacji określa uchwała Rady Miasta Żagań NR XXVIII/90/2016 RADY MIASTA ŻAGAŃ z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenie osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, ustalenia opłat z tytułu przewozu zwierząt i rzeczy oraz opłaty dodatkowej (link do uchwały)

Transport PKP – ulgi w transporcie PKP 

Strefa Płatnego Parkowania –  Osoby posiadające wydaną kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej mogą bezpłatnie parkować swoje pojazdy w Strefie Płatnego Parkowani na miejscach oznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami lub w przypadku ich zajętości poza tymi miejscami. UCHWAŁA Nr XXIX/77/2012 RADY MIASTA ŻAGAŃ z dnia 29.10.2012r.  r. (link do dokumentu)

Dane Administratora Strefy Płatnego Parkowania  oraz link do mapy Strefy Płatnego Parkowania