Strona główna BIZNES I GOSPODARKA OFERTA INWESTYCYJNA

OFERTA INWESTYCYJNA

Żagańska Strefa Gospodarcza

Żagańska Strefa Gospodarcza (ŻSG) powstała w 2003 r. zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta. W skład ŻSG weszły tereny inwestycyjne na ul. Chrobrego (43 ha), ul. Asnyka ( 15 ha) oraz na ul. Węglowej (5,7 ha). Obecnie na ul. Asnyka pozostało jeszcze ok. 10 ha oraz 5,7 ha na ul. Węglowej. Cały teren przy ul. Chrobrego został zakupiony przez Koncern Würth. Teren inwestycyjny na ul. Asnyka położony w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową lub magazynową, natomiast na ul. Węglowej (w pobliżu drogi prowadzącej do autostrady A18 – ok. 8 km) na usługi, rzemiosło lub budownictwo. Oba tereny posiadają dostęp do niezbędnych mediów. Możliwe są formy nabycia poprzez wieloletnią dzierżawę, użytkowanie wieczyste lub zakup na własność. ŻSG powiększono o nowe tereny, dla których uchwalone zostały plany zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Chrobrego o powierzchni 50 ha oraz na ul. Lotników Alianckich o pow. ok. 60 ha. Park Przemysłowy na ul. Lotników Alianckich to bardzo ciekawe miejsce. Z dala od miasta, malowniczo położone i dostępne komunikacyjnie – wylot na autostradę A18 – jest to obszar ujęty jako tereny strefy aktywności gospodarczej.

Korzyści dla inwestorów z ulokowania inwestycji na terenie Żagania:

  • walory lokalizacyjne – Żagań położony jest 45 km od granicy niemieckiej i 80 km od granicy czeskiej
  • dostępność komunikacyjna – autostrada A4, szlak kolejowy z południa na północ, sieć dróg krajowych, itp
  • zasoby aktywnej siły roboczej,
  • sprzyjający klimat pod inwestycje (dobrze przygotowane tereny, ulgi podatkowe dla inwestorów, obecność wojska, elastyczna polityka władz miasta itp.).