Strona główna BIZNES I GOSPODARKA OFERTA INWESTYCYJNA

OFERTA INWESTYCYJNA

Żagań położony jest w pobliżu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych w niewielkiej odległości od granicy polsko-niemieckiej (ok. 45 km) oraz polsko-czeskiej (ok. 80 km). Ma dogodne połączenia drogowe z Berlinem, Wrocławiem, Katowicami, Krakowem i pobliskimi lotniskami.

ŻAGAŃSKA STREFA GOSPODARCZA

Żagańska Strefa Gospodarcza (ŻSG) powstała w 2003 r. zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta. W skład ŻSG weszły tereny inwestycyjne na ul. Chrobrego (43 ha), ul. Asnyka ( 15 ha) oraz na ul. Węglowej (5,7 ha). Obecnie na ul. Asnyka pozostało jeszcze ok. 6 ha dostępnego terenu, przy ul. Chrobrego ok. 20 ha oraz 5,3 ha na ul. Węglowej.

  • Teren inwestycyjny na ul. Asnyka, posiadający bezpośredni wjazd na obwodnicę miejską (DK12) poprzez nową drogę wewnętrzną, przeznaczony jest pod zabudowę usługowo-produkcyjną z dopuszczeniem funkcji magazynowo-składowej. Posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Na terenie strefy działają przedsiębiorstwa takie jak Kietzmann Coatings Sp. z o.o. czy Firma Produkcyjna Bartex. Druga część strefy przeznaczona jest pod pod zabudowę usługową i/lub składową.
  • Tereny inwestycje na ul. Węglowej (w pobliżu drogi prowadzącej do autostrady A18 – ok. 10 km) przeznaczone na usługi, rzemiosło lub budownictwo, usytuowane są bezpośrednio przy linii kolejowej i posiadają dostęp do niezbędnych mediów.
  • Tereny inwestycje mieszczące się w strefie przy ul. Chrobrego przeznaczone są pod działalność produkcyjną, składową, magazynową oraz pod zabudowę usługową dla celów komercyjnych. Sześć nieruchomości z terenu strefy zostało włączonych do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na terenach mieszących się przy ul. Chrobrego zainwestowała firma Dringenberg Polska Sp. z o.o.

Interaktywna mapa strefy znajduje się w specjalnym serwisie dedykowanym naszym strefom inwestycyjnym:

https://invest.zagan.pl/

Korzyści dla inwestorów z ulokowania inwestycji na terenie Żagania:

  • walory lokalizacyjne – Żagań położony jest 45 km od granicy niemieckiej i 80 km od granicy czeskiej,
  • dostępność komunikacyjna – dobre połączenie drogowe z Berlinem i pobliskimi lotniskami, podobnie w kierunku Wrocławia i dalej Krakowa, gwarantują szybki dostęp do większych aglomeracji i ośrodków gospodarczo-biznesowych,
  • zasoby aktywnej siły roboczej,
  • sprzyjający klimat pod inwestycje (dobrze przygotowane tereny, ulgi podatkowe dla inwestorów, obecność wojska, elastyczna polityka władz miasta itp.),
  • możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego na okres od 14 do 15 lat w ramach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
  • możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na okres do 4 lat.

Więcej informacji na temat profitów dla inwestora można znaleźć na naszej stronie invest.zagan.pl

Logo