Strona główna NASZE MIASTO WSPÓŁPRACA Z WOJSKIEM

WSPÓŁPRACA Z WOJSKIEM

Współpraca z 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej jest nieodzownym elementem działań urzędu. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu i wspólnie wypracowanym standardom ze współpracy korzystają zarówno mieszkańcy, jak i osoby związane z wojskiem i miastem.

W ramach współpracy realizowanych jest wiele wspólnych inicjatyw. Do najważniejszych można zaliczyć organizację Jarmarku św. Michała, Święta Czarnej Dywizji, rajdów offroadowych oraz różnego typu uroczystości patriotycznych. Wspólnie z wojskiem realizowane są również zadania gospodarcze, do których można zaliczyć między innymi budowę mieszkań dla żołnierzy czy wspólne budowanie wizerunku Żagania, jako pancernej stolicy Polski.

Żagań pancerną stolicą Polski

Kalendarium, czyli “jak do tego doszło”:

 • 17 lipca 2013r. – Odbyło się spotkania burmistrza Daniela Marchewki z parlamentarzystami Bożenną Bukiewicz oraz Stefanem Niesiołowskim – przewodniczącym sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Burmistrz zapoznał deputowanych z bieżącymi problemami Żagania oraz planami dalszego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju żagańskiej dywizji. Posłowie zadeklarowali pomoc i wsparcie działań naszego miasta.
 • 26 lipca 2013r. – Wizyta ministra Tomasza Siemoniaka w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. – Cieszę się, że jestem tu w Żaganiu, który jest nazywany „pancerną stolicą Polski. – powiedział minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, w czasie spotkania z kadrą i żołnierzami 34. Brygady Kawalerii Pancernej, pozostałych jednostek 11LDKPanc oraz burmistrzem Danielem Marchewką. – Rozważamy różne warianty, gdzie ulokować ewentualnie pozyskane Leopardy. Na razie jednak nie ma jeszcze konkretnych decyzji, a negocjacje co do ich pozyskania trwają. – podkreślił wtedy Tomasz Siemoniak.
 • 21 sierpnia 2013r. – Miasto Żagań jest gotowe przekazać kolejne grunty pod budownictwo mieszkaniowe dla żołnierzy. – Ministerstwo Obrony Narodowej obecnie analizuje możliwość powiększenia składu osobowego 34. Brygady. Liczymy, że tak się stanie i chcemy być do tej decyzji jak najlepiej przygotowani. – taką deklarację złożył burmistrz Daniel Marchewka podczas spotkania z dyrektorem oddziału regionalnego WAM Zdzisławem Niedzielą. Podczas spotkania burmistrz wskazał prezesowi lokalizację gruntów, które gmina może przekazać Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. – Żagań to bardzo ważny i strategiczny punkt na wojskowej mapie Polski. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa chce inwestować w Żaganiu. – podkreślił Z. Niedziela.
 • 27 września 2013r. – Podczas sesji Rady Miasta Żagań radni przyjmują jednogłośnie oficjalne oświadczenie, w którym zadeklarowali “pełną wolę i chęć współpracy z Ministrem Obrony Narodowej na rzecz ulokowania w 34. BKPanc czołgów Leopard.” Przyjęte podczas sesji oświadczenie zostało skierowane do Ministra Obrony Narodowej. Podczas sesji wiceprzewodniczący rady miasta Tomasz Kwarciński oficjalnie inauguruje akcję “Leopardy dla Żagania” i prezentuje logo społecznej akcji.
 • 11 października 2013r. – Po oświadczeniu, w którym żagańskie władze samorządowe zadeklarowały chęć współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, przyszedł czas na wizytę w Warszawie i spotkania z wiceministrem MON Czesławem Mroczkiem oraz Dowódcą Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniewem Głowienką. Ministerstwo Obrony Narodowej sprawdza, w jakich bazach wojskowych na terenie Polski są najkorzystniejsze warunki do umieszczenia nowych czołgów.
 • 21 i 22 listopada 2013r. – w lokalnej prasie ukazują się artykuły pt. Walczymy o wojsko, w których prezentujemy “naszą drogę” po Leopardy i działania, jakie zostaną podjęte w przyszłości.
 • 23 i 24 listopada 2013r. – w namiotach ustawionych na ul. Warszawskiej, w Rynku i ryneczku na Os. XXX-lecia mieszkańcy podpisywali się na specjalnie przygotowanej kartce pocztowej. – Widokówki z podpisami wyślemy do Ministra Obrony Narodowej, Szefa Sztabu Generalnego oraz Dowódcy Wojsk Lądowych. Chcemy w ten sposób pokazać, jak bardzo zależy nam na czołgach, które mogą trafić do żagańskiej jednostki. – mówił burmistrz Daniel Marchewka.
 • 25 listopada 2013r. – Wysyłamy “pancerne” widokówki. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Żagania akcją składania podpisów na kartkach pocztowych adresowanych m.in. do ministra obrony narodowej wysłaliśmy pierwszy pakiet widokówek. Na ponad 1500 kartkach podpisanych przez żaganian zostały naklejone znaczki i wysłano je pocztą do stolicy. – Bardzo dziękuję mieszkańcom i radnym za zaangażowanie. Do dzisiaj wróciło do nas ponad 1500 podpisanych widokówek, które zostaną do jutra wysłane. Drugie tyle jeszcze jest w obiegu. – relacjonował burmistrz D. Marchewka. – Mam nadzieję, że dzięki tej akcji głos mieszkańców w sprawie lokalizacji czołgów w Żaganiu będzie słyszany w Warszawie. – podsumowywał w listopadzie burmistrz.
 • 30 listopada 2013r. – Polska Zbrojna w artykule “Żagań walczy o Leopardy” pisze o naszej akcji: „Leopardy dla Żagania” – to obywatelska akcja władz i mieszkańców miasta. Jej pomysłodawcy chcą, żeby kupione przez armię niemieckie czołgi trafiły do brygady pancernej w Żaganiu. Mieszkańcy wysłali już w tej sprawie ponad 3 tysiące specjalnie przygotowanych kartek, część trafiła m.in. do ministra obrony narodowej (…)”.
 • 5 grudnia 2013r. – Burmistrz testuje Leoparda. W Ośrodku Szkolenia “Leopard” w Świętoszowie odbył się w tym tygodniu kurs dla pionu logistyki i finansistów 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. W ramach kursu zaprezentowano możliwości czołgu Leopard.
 • 19 grudnia 2013r. – Leopardy wiozą Św. Mikołaja na oficjalnej pocztówce świątecznej z Żagania. 😉 Drukujemy kartki dla mieszkańców, którzy pozytywnie przyjęli projekt graficzny świątecznej pocztówki. Kartka z życzeniami zostaje wysłana do ministra Tomasza Siemoniaka.
 • 20 grudnia 2013r. – Sejmik Województwa Lubuskiego w oficjalnie przyjętym stanowisku popiera starania związane z akcją “Leopardy dla Żagania” i podziela opinię, że najlepszą lokalizację dla nowych czołgów stanowić będzie 34. Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu (…)
 • 17 stycznia 2014r. – Pragnę zapewnić, iż żagański samorząd cierpliwie oczekuje decyzji Pana Ministra w sprawie ulokowania zakupionych przez polski rząd czołgów Leopard. Jako dowód na to, że decyzja Pana Ministra jest bardzo ważna dla naszego miasta świadczy zaangażowanie mieszkańców Żagania w promocję 34. Brygady Kawalerii Pancernej, jako najlepszej destynacji dla nowych czołgów. – m.in. te słowa skierował burmistrz Daniel Marchewka w liście do ministra Tomasza Siemoniaka.
 • 27 stycznia 2014r., godz. 10.00: 119 czołgów Leopard, które polska armia pozyska na podstawie umowy podpisanej w listopadzie 2013 r. z Federalnym Ministerstwem Obrony Niemiec trafi do 11. Lubuskiej Dywizji Pancernej w Żaganiu! Taką informację przekazał Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak.