KAMIENICZKI

Wojna spowodowała zniszczenie 80% staromiejskiej zabudowy mieszkalnej centrum Żagania. Najcenniejszą grupę ocalałych budynków stanowią domy przy Rynku: renesansowe, na zrębach gotyckich (nr 7-11) i barokowe (nr 27-31).

Pierwsza murowana kamienica miasta powstała w 1544 roku dla nadwornego krawca Mullera. Znajduje się ona we wschodniej części Rynku ma ulicy Warszawskiej 1. Wallenstein urządził w nim mennicę oraz mieszkał.

Wartościowy zespół tworzy zwarta zabudowa ul. Warszawskiej, powstała w XVIII i XIX w. na bazie starych kamienic mieszczańskich. Z tego samego okresu zachowały się kamienice przy ulicach: Keplera, Słowackiego, Szprotawskiej, Jana Pawła II, Gimnazjalnej i przy pl. Słowiańskim, na środku którego wznosi się fontanna w kształcie strzelistej gotyckiej wieżyczki. Poza strefą staromiejską, zabudowaną w II połowie XIX i XX w., znajduje się kilkadziesiąt secesyjnych domów mieszkalnych. Zlokalizowane są one przy ul. Piłsudskiego, Henryka Brodatego, Dworcowej, Nowogródzkiej, Śląskiej, Szprotawskiej i Żelaznej.