KAMIENICZKI

Najcenniejszą grupę budynków stanowią kamieniczki przy Rynku, w północnej pierzei – barokowe i w południowej – renesansowe na zrębach gotyckich.

Wartościowy zespół kamieniczek tworzy również zwarta budowa ul. Warszawskiej powstała w XVIII i XIX wieku na zrębach starych budowli, łącząca Rynek z Placem Słowiańskim. Z tego samego czasu przetrwały kamieniczki na Placu Słowiańskim na środku, którego wznosi się fontanna w kształcie strzelistej gotyckiej wieżyczki.

Pierwsza murowana kamienica miasta powstała w 1544 roku dla nadwornego krawca Mullera. Znajduje się ona we wschodniej części Rynku ma ulicy Warszawskiej 1. Wallenstein urządził w nim mennicę oraz mieszkał.