Strona główna NASZE MIASTO BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Z cyklu „ Bezpieczeństwo publiczne ‘’ jest moralnym obowiązkiem nas wszystkich Straż Miejska radzi:

Najczęściej popełnianymi przestępstwami w naszym kraju są kradzieże rozbójnicze, wymuszenia, rozboje, czyli przestępstwa o największym ciężarze gatunkowym oraz kradzieże mienia z włamania, w tym do samochodów. Z badań przeprowadzonych na terenie całego kraju wynika, że aż 50-60% obywateli obawia się, iż może stać się ofiarą przestępstwa, a 30-40% respondentów uważa miejsce swojego zamieszkania za niebezpieczne. Okazuje się, że najważniejszym problemem mieszkańców naszego kraju, jest brak poczucia bezpieczeństwa. Stwierdza tak 65-75% badanych. Przy obecnym stanie zagrożenia przestępczością w naszym kraju żadna służba publiczna nie jest w stanie w 100% uchronić obywateli przed całokształtem niebezpieczeństw, jakie przynosi dzisiejsze życie. Rozpoczęty cykl opracowań w pewnym stopniu powinien pomóc Państwu w ochronie waszego majątku i innych wartości przed tzw. przestępcami. Do takiej refleksji w pewnym stopniu przyczyniły się ostatnio przypadki nasilenia przestępczości podczas tzw. sylwestra.

W całym kraju odnotowano setki włamań i wypadków rabunkowych w noc sylwestrową. Pospolici rabusie wykorzystywali fakt, że wszystkie służby mundurowe tj. Policja, Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa były zajęte pilnowaniem porządku publicznego w miejscach ogólno dostępnych. Na pewno też nie bez znaczenia jest fakt iż w tym czasie większość naszych mieszkań i domów jest opustoszała, ponieważ ich lokatorzy udali się na imprezę. Wiedzą o tym rabusie, którym musimy się wspólnie przeciwstawać. Bez wątpienia do zapobiegania przestępczości przyczynia się szereg przedsięwzięć podejmowanych przez samych obywateli. Zarówno Policja czy też Straż Miejska zrobi wszystko, aby zapobiegać przestępczości, ale będzie to tylko możliwe przy Państwa aktywnym poparciu i współdziałaniu. Integralnym elementem tych wspólnych działań jest konieczność uświadomienia wszystkim, naszym mieszkańcom, stopnia zagrożenia poszczególnymi kategoriami przestępczości. Nieodzownym czynnikiem wspomnianych przedsięwzięć niech będzie propagowanie określonych zachowań; trzeźwości, rozwagi i asekuracji. Z codziennej praktyki wynika bowiem jednoznacznie, iż ok. 30% popełnionych przestępstw to tzw. przestępstwa okazjonalne, będące smutnym następstwem braku wyobraźni, roztargnienia, lekkomyślności, chęci zaimponowania innym, itp. Aby nie dopuścić do tego żebyśmy stali się kolejnymi ofiarami przestępców, niezbędne jest Państwa bezpośrednie podejście, zrozumienie aktualnej sytuacji oraz znajomość występujących zagrożeń. Stosując się do założeń ujętych np. w koncepcji „sąsiedzkiego czuwania nad bezpieczeństwem”, możemy zmniejszyć zagrożenie życia i mienia każdego mieszkańca. Nie czekając aż zostaniemy doświadczeni przestępstwem, podejmujmy wspólną wyprzedzającą walkę z wszelkimi jej przejawami. Dlatego też rozpoczęty cykl opracowań powinien uzmysłowić Państwu jak postępować, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo a także jak zmobilizować nas do pełnej gotowości i czujności. Strach przed przestępczością nie może nas paraliżować! Uważajmy na siebie nie dajmy się zaskoczyć.

Zastosujmy się do rad które, przekażemy w dalszych opracowaniach. Miej i Ty swój wkład w walce z przestępczością i staraj się na co dzień stosować do rad zawartych w naszych opracowaniach.