Andrzej Katarzyniec

Burmistrz Miasta Żagań

Telefon: 68 477 10 40
Email: info@um.zagan.pl

Burmistrz przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek od 15:00 do 17:15.

Sebastian Kulesza

Zastępca Burmistrza Miasta Żagań

Telefon: 68 477 10 40
Email: info@um.zagan.pl

Sekretarz miasta – Anita Staszkowian

Tel. 68 477 10 40,
Fax: 68 477 10 17

Skarbnik miasta – Teresa Łapczyńska

Tel: 68 477 10 40,
Fax: 68 477 10 17