Strona główna BIZNES I GOSPODARKA INWESTYCJE MIEJSKIE Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu – etap I

Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu – etap I

Projekt miał za zadanie ukształtować estetykę żagańskiej starówki, wyprowadzenie obszaru starego miasta ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradacje. Realizacja tych celów spowodowała zasadnicze ożywienie społeczne i gospodarcze starówki w Żaganiu. Zadanie to przyczyniło się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej i poprawy wizerunku całego miasta.

Rewitalizacja objęła takie aspekty jak:

  • Zachowanie dziedzictwa kulturowego przez remonty, modernizację i konserwacje zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego
  • Zapobieganie patologiom społecznym (przestępczości, marginalizacji, wkluczeniom)
  • Rozwój infrastrukturalno-przestrzenny
  • Rozwój gospodarczy

Celami programu było:

  • Poprawienie stanu infrastruktury technicznej i drogowej
  • Redukcja stopy długotrwałego bezrobocia
  • Wzrost aktywności gospodarczej oraz turystyczno-kulturalnej,
  • Ograniczenie występowania patologii społecznych

Koszt projektu wyniósł 11 399 346,36 zł, został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013 w wysokości 5 699 673,18 zł tj. 50% wartości projektu.