Strona główna BIZNES I GOSPODARKA POTENCJAŁ RYNKU PRACY

POTENCJAŁ RYNKU PRACY

Urząd Miasta Żagań wraz z lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami gospodarczymi podejmuje szereg działań aby jak najlepiej dopasować kierunki kształcenia w żagańskich szkołach do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Lokalny rynek pracy nie jest ściśle związany z granicami administracyjnymi miasta. Z uwagi na bliskość leżących w promieniu kilku kilometrów miast oraz nakładającej się na to dobrze rozwiniętej komunikacji publicznej i sieci dróg, lokalny rynek pracy rozszerza się do blisko 30, a nawet 50 km od miejsca lokalizacji potencjalnej inwestycji. Obszar ten zamieszkiwany jest przez ok. 99 tys. osób w wieku produkcyjnym (ok. 16 tys. w samym Żaganiu). Rozszerzony rynek pracy, liczący do ok. 50 km od Żagania, jest interesujący dla pracowników zarabiających więcej niż przeciętna płaca lokalna. Dotyczy to głównie specjalistów, których na rynku lokalnym czasami trudno pozyskać.

Szczegółowe informacje dotyczące rynku pracy można znaleźć na naszym portalu dedykowanym przedsiębiorcom invest.zagan.pl

Uczniowie uczą się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych, w których wiedzę teoretyczną łączą z wiedzą praktyczną. Szkoły posiadają bogato wyposażone pracownie, w których nauka odbywa się na „żywych organizmach”, dzięki czemu uczniowie już od początku nauki zdobywają doświadczenie praktyczne.

Szkoły kładą duży nacisk na naukę języków obcych, a w szczególności takich jak: angielski, niemiecki, francuski czy rosyjski. W celu doskonalenia znajomości języków obcych uczniowie często wyjeżdżają na zagraniczne wycieczki szkolne, gdzie spotykają się ze swoimi rówieśnikami , uczącymi się w innym kraju.

W Żaganiu organizowane są ogólnopolskie akcje takie jak Dzień Przedsiębiorczości oraz Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, w ramach których uczniowie mają możliwość – podczas praktyk w lokalnych firmach i instytucjach – poznać specyfikę pracy oraz wymagania przyszłych pracodawców. Dzięki czemu młodzi żaganianie zyskują wiedzę i kompetencje oraz kształtują wyobrażenia na temat funkcjonowania różnorodnych branż.