Strona główna BIZNES I GOSPODARKA POTENCJAŁ RYNKU PRACY

POTENCJAŁ RYNKU PRACY

Urząd Miasta Żagań wraz z lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami gospodarczymi podejmuje szereg działań aby jak najlepiej dopasować kierunki kształcenia w żagańskich szkołach do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Obecnie w Żaganiu uczniowie uczą się w liceach ogólnokształcących i profilowanych, technikach i szkołach zawodowych, w których wiedzę teoretyczną łączą z wiedzą praktyczną. Szkoły posiadają bogato wyposażone pracownie, w których nauka odbywa się na „żywych organizmach”, dzięki czemu uczniowie już od początku nauki zdobywają doświadczenie praktyczne.

Szkoły kładą duży nacisk na naukę języków obcych, a w szczególności takich jak: angielski, niemiecki, francuski czy rosyjski. W celu doskonalenia znajomości języków obcych uczniowie często wyjeżdżają na zagraniczne wycieczki szkolne, gdzie spotykają się ze swoimi rówieśnikami , uczącymi się w innym kraju.

W Żaganiu organizowane są ogólnopolskie akcje takie jak Dzień Przedsiębiorczości oraz Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, w ramach których uczniowie mają możliwość – podczas praktyk w lokalnych firmach i instytucjach – poznać specyfikę pracy oraz wymagania przyszłych pracodawców. Dzięki czemu młodzi żaganianie zyskują wiedze i kompetencje oraz kształtują wyobrażenia na temat funkcjonowania różnorodnych branż.