Tłumacz Języka Migowego

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Punkcie Informacji  lub sekretariacie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  •  e-mail na adres:  info@um.zagan.pl,
  • faksem na nr 68 477 10 17,
  • telefonicznie na nr 68 477 10 10; 68 477 10 40,
  • drogą pocztową.

 

Wyciąg z Rejestru tłumaczy języka Migowego dla województwa Lubuskiego.