OBOWIĄZKI OBYWATELA

Obowiązki ludności w zakresie przygotowań do powszechnej samoobrony

  • Zapoznanie się z rodzajami, sposobami ich ogłaszania i odwoływania oraz zasadami zachowania się po usłyszeniu poszczególnych sygnałów alarmowych,
  • Zapoznanie się z rozmieszczeniem najbliższych budowli ochronnych w miejscu pracy i zamieszkania,
  • Zaopatrzenie siebie i członków rodziny w indywidualne środki ochrony przed skażeniami,
  • Zaopatrzenie domowej apteczki w podstawowe leki i materiały opatrunkowe,
  • Opanowanie zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym,
  • Zgromadzenie i odpowiednie zabezpieczenie zapasów żywności i wody dla siebie i rodziny na czas utrzymywania się zagrożenia,
  • Przygotowanie mieszkania (budynku) pod względem ppoż., zaciemnienia i ochrony przed skażeniami,
  • Zabezpieczenie – na wsi budynków inwentarskich, zwierząt, płodów rolnych i pasz oraz wody pitnej dla ludzi i zwierząt,
  • Zapoznanie się z zasadami wykonywania prostych prac ratunkowych w rejonie porażenia,
  • Przypadku zarządzenia ewakuacji – zabezpieczenie mienia, wyłączenie dopływu wody, prądu, gazu, spakowanie rzeczy osobistych, dokumentów, środków ochrony przed skażeniami oraz żywności, ścisłe wykonywanie poleceń organizatorów ewakuacji.