Strona główna TURYSTYKA ZABYTKI PLAC JANA KEPLERA

PLAC JANA KEPLERA

W XIX wieku na placu usytuowany był cmentarz gminny. Od 1539 r. służył za miejsce pochówku dla członków gminy ewangelickiej. Pochowano tu m.in., administratora księstwa żagańskiego Karla Rudolpha hrabiego von Schulenburg–Vitzenburg, będącego trzecim mężem księżnej żagańskiej Katarzyny Wilhelminy.

W 2000 r. w centralnym punkcie placu odsłonięto pamiątkowy głaz z owalnym medalionem, na którym widnieje podobizna Keplera. Medalion został wykonany przez mieszkającego w Netphen artystę Bernda Heinemanna.

Ostatniego pochówku na cmentarzu dokonano w 1857 roku – wówczas w okolicy obecnej ul. Kożuchowskiej powstała nowa nekropolia. W 1888 roku uchwałą rady miasta na terenie dawnego cmentarza powstał miejski skwer. Plac ten został nazwany imieniem Jana Keplera – wybitnego niemieckiego matematyka, fizyka i astronoma, który dwa ostatnie lata życia spędził w Żaganiu.