Strona główna BIZNES I GOSPODARKA WSPARCIE DLA INWESTORÓW

WSPARCIE DLA INWESTORÓW

Miasto Żagań oferuje wsparcie dla inwestorów lokujących inwestycje w następującym zakresie:

 • udzielania wszelkich informacji na temat terenów inwestycyjnych w Żaganiu,
 • możliwości skorzystania z ulg w podatkach od nieruchomości nawet do 10 lat (wysokość ulg uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników),
 • organizacji wizyt w mieście, w tym spotkań z burmistrzem i przedstawicielami innych urzędów w Żaganiu,
 • pomoc w nawiązaniu kontaktów z firmami, organizacjami w Żaganiu – agencjami rekrutacyjnymi, agencjami nieruchomości, uczelniami, developerami itd.
 • indywidualnej obsługi kluczowych projektów, wyznaczenie tzw. “pilota inwestycyjnego” – pracownika oddelegowanego do obsługi danego projektu inwestycyjnego, pomoc w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji polegającej na budowie nowych obiektów – pomoc w wyborze lokalizacji inwestycji na terenie miasta, pomoc w przeprowadzeniu procedury uzyskania decyzji administracyjnych wymaganych w procesie budowlanym.

Wsparcie w zakresie poszukiwania pracowników:

 • pomoc w nawiązaniu kontaktów z uczelniami i biurami karier, prowadzonymi przez uczelnie,
 • wsparcie współpracy inwestora ze szkołami, np. stworzenie lub dostosowanie programów zajęć do potrzeb inwestora,
 • pomoc Powiatowego Urzędu Pracy.

Oferujemy również:

 • wsparcie inwestora w znalezieniu odpowiedniej powierzchni biurowej na czas przeprowadzenia inwestycji,
 • dostosowanie komunikacji miejskiej do przewozu pracowników,
 • współpraca z inwestorem w zakresie promocji projektu inwestycyjnego realizowanego w Żaganiu,
 • współpraca z inwestorem po uruchomieniu projektu – pomoc w zakresie załatwiania spraw na terenie miasta – w zależności od potrzeb inwestora.

Kontakt:

 • Urząd Miasta Żagań 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. + 48 68 477 10 68 fax. + 48 68 477 10 17 e-mail: a.andzel@um.zagan.pl