Strona główna TURYSTYKA ZABYTKI CMENTARZ NA GÓRCE

CMENTARZ NA GÓRCE

Cmentarz powstał w 1539 r. jako miejsce ostatniego spoczynku dla ludności katolickiej. Za czasów opata Jakoba II Liebiga (1583–1600) teren cmentarza został powiększony i częściowo ogrodzony. W 1690 r. cmentarz otoczono murem z dwiema bramami wejściowymi. W połowie XIX wieku dokonano kolejnego powiększania terenu (w kierunku południowym).

Przy murze biegnącym wzdłuż ul. Piastowskiej wznosi się, wybudowana z kamienia i cegły, neoromańska kaplica grobowa księżnej Pauline z domu de Castellane (1823–1895), księżnej żagańskiej.

Na cmentarzu miejsce ostatniego spoczynku znalazło wiele znamienitych osób – duchownych, profesorów gimnazjum, urzędników, kupców i rzemieślników. Tutaj spoczęli także m.in. Johann Pankl (1794–1850) oraz Terezie Panklová z domu Novotná (1797–1863), rodzice słynnej czeskiej pisarki, prekursorki nowej czeskiej prozy, Boženy Němcovej, która światową sławę zawdzięcza swojej opublikowanej w 1855 r. powieści Babička (Babunia). Najcenniejszym obiektem znajdującym się na cmentarzu jest kaplica Bożego Grobu, zbudowana z inicjatywy opata zakonu augustianów Jakuba II w latach 1598-1603 na wzór Kaplicy Grobu Chrystusowego w Jerozolimie.