INFORMACJE MIEJSKIE

Wspólne stanowisko w sprawie budowy hal sportowych

22 marca 2019 roku odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Żagań Andrzeja Katarzyńca z przewodniczącym Rady Miasta Żagań Panem Adamem Matwijowem oraz przewodniczącym Komisji Gospodarki...

KULTURA

SPORT I REKREACJA

GOSPODARKA

URZĄD MIASTA