Przed nami remont oranżerii pałacowej, w której stworzymy m.in. nowoczesną czytelniczą przestrzeń żagańskiej biblioteki.

Odrestaurowane pomieszczenia, wyposażone w klimatyzację, służyć będą przede wszystkim mieszkańcom i użytkownikom czytelni, którzy w komfortowych warunkach będą mogli oddać się lekturze bibliotecznych zbiorów. Będzie to również miejsce na przeprowadzanie różnego rodzaju przedsięwzięć i eventów o charakterze kulturalnym oraz turystycznym, a także organizacji minibaru-kawiarenki.

Pod koniec ubiegłego roku został opracowany projekt budowlany i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Oprócz remontu oranżerii zakłada on także odrestaurowanie zlokalizowanego nad oranżerią tarasu, remont elewacji i murów rampy. W zaadaptowanym na potrzeby żagańskiej biblioteki obiekcie wykonane zostaną nowe instalacje, w tym m.in. elektryczna i sanitarna.

Po uzyskaniu akceptacji dokumentów strategicznych projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, uruchomiona zostanie procedura wyłonienia wykonawcy robót.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 8 mln zł. Na realizację zadania planujemy pozyskać dofinansowanie w wysokości 85% z programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, w ramach instrumentów terytorialnych w oparciu o partnerstwo Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego.