Strona główna PROJEKTY UE UTWORZENIE ŻAGAŃSKO - ŻARSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ W ŻARSKO - ŻAGAŃSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM

UTWORZENIE ŻAGAŃSKO - ŻARSKIEJ STREFY GOSPODARCZEJ W ŻARSKO - ŻAGAŃSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM

Utworzenie Żagańsko – Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym. Projekt obejmował kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym. Potencjalni inwestorzy otrzymali możliwość natychmiastowej realizacji swoich inwestycji.

Projekt dotyczy:

fragmentu strefy przemysłowej „Lotnisko” położonej w północnej części miasta Żary o powierzchni 5,7962 ha (uzbrojona zostanie w drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieć wodno-kanalizacyjną),
strefy przemysłowej położonej na północ od ul. Asnyka w Żaganiu wzdłuż drogi krajowej nr 12 o powierzchni 10,3382 ha (uzbrojona zostanie w drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dojazdowe drogi publiczne oraz sieć wodno-kanalizacyjną),
strefy przemysłowej położonej w obrębie wsi Kadłubia (Gmina Żary) zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Żary (a dokładnie – strefy przemysłowej „Lotnisko” – po drugiej stronie drogi krajowej nr 27) o powierzchni 15,6979 ha (uzbrojona zostanie w drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieć wodno-kanalizacyjną),
strefy przemysłowej położonej w miejscowości Tomaszowo o powierzchni 36,0297 ha (uzbrojona zostanie w sieć wodno-kanalizacyjną, drogi dojazdowe i wewnętrzne już istnieją).
Ponadto projekt obejmuje przeprowadzenie kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych objętych projektem. Na zakres kampanii promocyjnej składają się.

opracowanie i druk folderu (j. polski, niemiecki, angielski) z informacjami ekonomicznymi oraz informacjami nt. terenów inwestycyjnych w nakładzie 10.000 szt. – do dystrybucji podczas spotkań indywidualnych i/lub podczas imprez targowych,
stworzenie materiału multimedialnego (film i zdjęcia z wysokości) i jego umieszczenie na płytach lub pendrivach – do dystrybucji podczas spotkań indywidualnych i/lub podczas imprez targowych,
udział w targach oraz reklama w prasie specjalistycznej i/lub targowej,
reklama terenów inwestycyjnych na branżowych stronach internetowych (np. www.ofertyinwestycyjne.pl).
Okres realizacji: od II kw. 2016 r. do II kw. 2018 r .

Podmioty projektu: Gmina Żary o statusie miejskim, Gmina Żary, Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Żagań.
Grupy docelowe: potencjalni inwestorzy, mieszkańcy gmin ŻŻOF.
Produkt: Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (67,862 ha)
Rezultat: Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych (4 szt) oraz Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych udostępnionych inwestorom (2 ha).