REWITALIZACJA

Czekamy na Państwa pomysły na rewitalizację Żagania

W terminie od 12 października do 2 listopada 2022 roku prowadzony jest nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na...

Przystępujemy do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Żagania

Przystępujemy do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miasta Żagań na lata 2022-2031. 9 września 2022r. Rada Miasta Żagań przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia...
Komunikat

Podjęcie uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Żagania

Rada Miasta Żagań podjęła uchwałę nr XLIX/317/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta Żagań. W...