REWITALIZACJA

Podsumowanie planów rewitalizacyjnych

28 listopada w żagańskim Pałacu Książęcym odbyło się spotkanie podsumowujące działania zrealizowane na rzecz aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.Naczelnik WPS Magdalena Augustyniak omówiła zakres wykonanych...

Zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie podsumowujące prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji, które odbędzie się na sali konferencyjnej w Pałacu Książęcym w Żaganiu w...

Zakończyliśmy prace związane z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji .

Wypracowany dokument Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żagań (Aktualizacja) Plan Działań Rewitalizacyjnych na lata 2016-2020 został przyjęty Uchwałą nr XXVIII/97/2016 Rady Miasta Żagań z dnia...