REWITALIZACJA

rewitalizacja ratusza

Szukamy wykonawcy rewitalizacji ratusza w Żaganiu

W dniu 9 lipca 2024  r. Pan Burmistrz Sławomir Kowal ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Rewitalizację Ratusza w Żaganiu – I etap”,...
Komunikat

Żagański GPR wpisany do wykazu gminnych programów rewitalizacji

W związku z zakończeniem procedury weryfikacji gminnego programu rewitalizacji dla Żagania i jej pozytywnym wynikiem, publikujemy Uchwałę nr 396/5703/24 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia...
Komunikat

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2022-2031

Informujemy, że w dniu 28 marca 2024 roku Rada Miasta Żagań Uchwałą nr LXXV/553/2024 przyjęła Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022-2031....