Strona główna AKTUALNOŚCI

Na bieżąco sprzątamy miasto

Pomimo stanu epidemii wszystkie miejskie jednostki odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo oraz czystość w mieście pracują w pełnym wymiarze, realizując wszystkie swoje zadania. Pracownicy MPOiRD dezynfekują przystanki autobusowe, odbierają odpady oraz zamiatają ulice. Publikujemy również nowy...

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej deklaruje dopłaty do wynagrodzeń

Jak podano w komunikacie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale także organizacje pozarządowe, będą mogli wnioskować o dofinansowanie z EFS na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych zarówno na...

Nowe oprawy na ulicy Keplera

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczynamy wymianę opraw oświetlenia ulicznego w Żaganiu. 13 nowych opraw ledowych jest właśnie montowanych na ulicy Keplera. Inwestycja ta zapewni miastu oszczędność w opłatach ponoszonych z tytułu zużycia prądu. W...

Ruszyła akcja dezynfekcji

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców ruszyła dzisiaj w Żaganiu akcja dezynfekcji przystanków autobusowych, przy których zatrzymują się autobusy komunikacji miejskiej. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych w Żaganiu, wyposażeni w stroje...

Park Książęcy w Żaganiu zamknięty w trosce o nasze zdrowie

Informujemy, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo zamknięty został park miejski w Żaganiu, w tym place zabaw oraz miejsca aktywności fizycznej (siłownie plenerowe) znajdujące się na terenie parku. Ograniczenia nie dotyczą osób wyprowadzających zwierzęta....

Ograniczenie działalności placówek wsparcia i żłobków

Publikujemy zarządzenia Burmistrza Miasta Żagań dotyczące funkcjonowania miejskich placówek oświatowych wprowadzone zgodnie z zaleceniami Wojewody Lubuskiego. Zgodnie z zarządzeniami do 10 kwietnia, podobnie jak szkoły i przedszkola, zamknięte pozostają żłobki niepubliczne i kluby dziecięce,...

Dalsze ograniczenia w przekraczaniu granicy RP

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale...

Pracujemy codziennie, reagujemy na bieżąco

W tej trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości chciałbym podzielić się z Państwem informacjami, na temat podejmowanych przeze mnie działań. Wspólnie z moimi współpracownikami pracujemy codziennie, reagując na bieżąco na pojawiające się potrzeby i problemy....

Sesja żagańskiej rady odwołana

Decyzją Przewodniczącego Rady Miasta Żagań Adama Matwijowa w oparciu o obowiązujące od 25 marca 2020 roku Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U. z 24.03.2020 r. poz. 522), zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej...

Osoby pobierające świadczenia w gotówce proszone o kontakt z urzędem

Osoby pobierające świadczenia z Wydziału Świadczeń Społecznych w kasie magistratu proszone są o przekazywanie numerów konta bankowego, na które będą przekazywane pieniądze. Dotyczy to wszystkich wypłacanych świadczeń - dodatków energetycznych, stypendium szkolnego. Osoby pobierające...