Strona główna AKTUALNOŚCI

Sytuacja mieszkańców “Młynówki”

Informujemy, że po przejęciu "Młynówki" gmina zabezpieczyła podstawowe warunki bytowe dla czasowo przebywających tam ludzi. Staraniem gminy została wznowiona dostawa wody. Po dokonaniu przeglądu i sprawdzeniu stanu technicznego i szczelności instalacji zostało uruchomione centralne...

Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miasta Żagań

Informujemy, że XIII sesja Rady Miasta Żagań zwołana została na 28 listopada 2019 r. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej nr 4 w Żaganiu.  

Swe życie zmieniać możemy pośród innych, dla innych i wspólnie z innymi

20 listopada 2019 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie z przewodniczącym rady Adamem Matwijowem złożył najserdeczniejsze życzenia pomyślności i zadowolenia z pracy żagańskim pracownikom socjalnym. Okazją do podziękowań był, obchodzony 21 listopada, Dzień Pracownika Socjalnego....

Obiekty Areny wymagają natychmiastowych napraw

20 listopada 2019 roku prezes spółki Pałac Książęcy Tomasz Hucał zaprosił burmistrza Andrzeja Katarzyńca wraz z zastępcą Sebastianem Kuleszą na rekonesans stanu kompleksu sportowo-rekreacyjnego Arena w Żaganiu. Największego nakładu środków wymaga basen miejski. Już niebawem...

Likwidujemy ostatnią kotłownię węglową w żagańskiej szkole

Trwa montaż nowej kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. Ta inwestycja spowoduje, że sale lekcyjne będą właściwie ogrzane, a z pejzażu miasta zniknie kopcący komin. Koszt inwestycji, na którą rodzice i dzieci...

Rozmawiamy o kasie biletowej na dworcu kolejowym

20 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie w sprawie uruchomienia kasy biletowej na żagańskim dworcu kolejowym. Na zaproszenie burmistrza Andrzeja Katarzyńca oraz radnego Grzegorza Kuźniara do magistratu przybyli przedstawiciele spółek kolejowych: Bartosz Jungiewicz –...

O inskrypcjach w żagańskiej książnicy

19 listopada 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Papuszy odbyła się promocja książki "Inskrypcje województwa lubuskiego" pod redakcją Joachima Zdrenki. W spotkaniu z autorami Joachimem Zdrenką, Marcelim Tureczkiem i Ryszardem Patorskim wziął udział burmistrz...

8 działek budowlanych znalazło nowych właścicieli, kolejne czekają na nabywcę

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych 19 listopada 2019 r. przetargów znalazło nabywców: - pięć działek budowlanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych przy ulicy Liszta, numery działek 1355/88-92, łączna cena netto to 708 000 złotych, -...

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta

Zarządzeniem nr 305/2019 Burmistrz Miasta Żagań w dniu 18 listopada 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i...

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie klubu abstynenta w Żaganiu

Zarządzeniem nr 304/2019 Burmistrz Miasta Żagań w dniu 18 listopada 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Klubu Abstynenta...