Strona główna BIZNES I GOSPODARKA INWESTYCJE MIEJSKIE Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w szkołach podstawowych w Żaganiu – II etap

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w szkołach podstawowych w Żaganiu – II etap

Projekt objął swoim działaniem 359 uczniów ze szkół podstawowych w Żaganiu – PSP nr 1, PSP nr 2 oraz PSP nr 4. Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz w konsekwencji zwiększenie średniej liczby punktów na egzaminie zewnętrznym w poszczególnych placówkach objętych projektem. Do celów realizowanych w ramach projektu można zaliczyć:

 • wzrost umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów objętych projektem,
 • zwiększenie oferty dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach, z ukierunkowaniem na rozwój kompetencji kluczowych,
 • udzielenie wsparcia uczniom szczególnie potrzebującym,
 • realizacja zajęć z zastosowaniem innowacyjnych form nauczania, zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w realizację zadań ponadprogramowych, w tym z zastawaniem technologii ICT,
 • podniesienie jakości nauczania w szkołach.

Przedsięwzięcie obejmowało zastosowanie 4 narzędzi realizacji programów rozwojowych:

 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne – służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
 • doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce,
 • dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnych uwzględnieniem ICT, języków obcych, nauk przyrodniczo-matematycznych,
 • wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.

Podczas trwania projektu został przeprowadzane m.in.:

 • test diagnostyczny początkowy,
 • zakup materiałów dydaktycznych,
 • realizacja zajęć dydaktycznych,
 • organizacja wycieczek,
 • test diagnostyczny końcowy,
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze,
 • zajęcia humanistyczne,
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia logopedyczne

Projekt został dofinansowany w całości (100%) z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 766 467,47 zł, wkład własny wyniósł 0 zł.