Strona główna TURYSTYKA ZABYTKI KOŚCIÓŁ PW. N.N.M.P. I KAPLICA BOŻEGO GROBU

KOŚCIÓŁ PW. N.N.M.P. I KAPLICA BOŻEGO GROBU

Założycielem kaplicy ku czci Matki Bożej był opat Ludolf (1404 r.). Początkowo drewniana kaplica posiadała jeden ołtarz. W roku 1444 za opata Henryka III Stislava została ona zastąpiona przez wzniesiony z cegły kościół, przebudowany następnie w XVII i XVIII wieku. W obecnej postaci barokowy z zachowanymi częściowo cechami gotyku. W późnorenesansowym wnętrzu świątyni mieści się kamienny ołtarz z ok. 1600 r. Obraz ołtarza głównego pokazuje scenę nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.

Kościół otoczony jest przez cmentarz, którego początki sięgają XVI wieku. Przy kościele znajduje się również Kaplica Bożego Grobu – niewątpliwie najcenniejszy obiekt, który szczęśliwie przetrwał do naszych czasów.

Kaplica  Bożego Grobu jest wierną kopią Kaplicy Grobu Chrystusowego w Jerozolimie. W Europie są tylko dwie takie Kaplice – w Goerlitz i w Żaganiu.

Z inicjatywy opata żagańskiego konwentu augustianów – Jakuba II Liebiga przystąpiono w Żaganiu pod koniec XVI wieku do prac nad jej odtworzeniem, prace zakończono za Fryderyka Tschauera. Kaplicę Bożego Grobu wykonano z ciosów piaskowca, posiada płaski dach zwieńczony wieżyczką w kształcie latarni o sześciu kolumienkach. W 2016 roku kaplica została odrestaurowana.

Dowiedz się więcej na temat lokalizacji obiektu, godzin otwarcia oraz możliwości zwiedzania.