Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

We wtorek 17 grudnia w PSP nr 7 w Żaganiu odbył się etap rejonowy XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. W olimpiadzie wzięło...

Innowacyjna lekcja wiedzy o społeczeństwie

Uczniowie klas ósmych PSP 7, dyrekcja szkoły oraz zaproszeni kombatanci misji pokojowych ONZ - starszy chorąży sztabowy Wojciech Ziółkowski, prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych...

Erasmus+ we Włoszech

Grupa uczniów i nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu wzięła udział w tygodniowej wizycie roboczej w partnerskiej szkole we Włoszech, w...

Promocja bezpieczeństwa wśród najmłodszych

5 grudnia 2019 roku w ramach „Promocji bezpieczeństwa” dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola nr 2 i 3 oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr...

Wybierz książkę i wspomóż WOŚP

Miejska Biblioteka Publiczna im. Papuszy w Żaganiu rozpoczęła akcję zbiórki pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miłośników książek zapraszamy do żagańskiej książnicy, wybór interesującej...

Żagańska kartka bożonarodzeniowa

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 294/2019 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego na kartkę bożonarodzeniową dokonano przeglądu...

Doposażamy miejskie szkoły

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim przekazano szkołom 65.800 złotych z...

Ścieżka edukacyjna „Obieg wody w środowisku”

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. wspólnie z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta  realizowały ścieżkę edukacyjną pt. „Obieg wody w środowisku”. Zajęcia skierowane były...

Bezalkoholowy Bal Andrzejkowy

W sobotni wieczór 23 listopada w Sali Kryształowej Pałacu Książęcego w Żaganiu odbył się uroczysty otwarty mityng AA, połączony z „Bezalkoholowym Balem Andrzejkowym”. Na...

Burmistrz zdejmuje uchwałę “żłobkową” z porządku obrad sesji

W wyniku spotkania burmistrza Andrzeja Katarzyńca z właścicielami niepublicznych żłobków gospodarz miasta podjął decyzję o zdjęciu uchwały wstrzymującej przekazywanie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych...