Ponieważ spalanie plastiku nadal odbywa się w domowych paleniskach, przyłączamy się do akcji edukacyjnej, informującej o zagrożeniach wynikających z takiego działania. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego zapraszamy do odwiedzania strony poświęconej tej tematyce, do lektury opublikowanych materiałów i obejrzenia przygotowanych spotów.

Pamiętajmy o chorobach i powikłaniach, jakie mogą się rozwinąć w wyniku oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Aktualizowane statystyki dotyczące śmiertelności związanej z wpływem szkodliwych pyłów pokazują, że w Europie w 2021 r. prawie 400 000 zgonów było związanych z substancjami zanieczyszczającymi powietrze.

Dbajmy o jakość powietrza, którym oddychamy. Nie spalajmy – segregujmy plastik!

Strona plasticseurope.org