Konkurs rozstrzygnięty

Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 77/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...

Trwa nabór na stypendia Stowarzyszenia SPES

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES informujemy, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym mogą...

Konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 49/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 9 marca 2017 roku ogłoszono otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Zarządzeniem Nr 32/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 30 stycznia 2017 roku rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w...

Konkurs rozstrzygnięty

Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. Do realizacji...

Zacznij od pomysłu

Lokalne organizacje i społecznicy z Żagania po raz drugi mogą uzyskać 5 tysięcy złotych na swoje projekty. Tesco wraz z Fundacją Tesco Dzieciom zaprasza...

Konkurs ofert na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 238/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w...

Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 241/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej...

Konkurs ofert na prowadzenie klubu abstynenta

Burmistrza Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 237/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w...

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

Informujemy, że w dniach 5 - 14.11.2016 roku odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami...