Zaprojektuj ogród marzeń

Już po raz czwarty Fundacja BOŚ pomaga mieszkańcom polskich miast zazieleniać ich osiedla. Wystarczy zebrać grupę zaangażowanych sąsiadów, zaprojektować ogród marzeń. Można uzyskać grant o...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 25/2018 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 8 lutego 2018 roku rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania...

Droga do zatrudnienia

Fundacja ,,Przedsiębiorczość” zachęca do wzięcia udziału w projekcie ,,Droga do zatrudnienia” osoby powyżej 50-go roku życia z województwa lubuskiego, które obecnie są nieaktywne zawodowo. W...

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w...

Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 10/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego...

Konkurs rozstrzygnięty

Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 7/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. Burmistrz Miasta Żagań dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w...

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenie usług opiekuńczych

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 339/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2017 roku rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu...

Rozstrzygnięcie konkursów ofert na realizację zadań publicznych

 Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 337/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2017 roku rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w 2018...

Bezpiecznie z Ogniwem

W grudniu Stowarzyszenie Turystyczne Ogniwo przeprowadziło akcję społeczną „Bezpiecznie z Ogniwem”. Celem działań skierowanych do młodych rowerzystów jest podniesienie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego...

Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 318/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury...

Konkurs ofert – prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 310/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w...