Bezpiecznie z Ogniwem

W grudniu Stowarzyszenie Turystyczne Ogniwo przeprowadziło akcję społeczną „Bezpiecznie z Ogniwem”. Celem działań skierowanych do młodych rowerzystów jest podniesienie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego...

Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 318/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury...

Konkurs ofert – prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 310/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w...

Konkurs na zadanie publiczne – prowadzenie klubu abstynenta

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 309/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w...

Konkurs ofert w zakresie świadczenia usług opiekuńczych

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 305/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej...

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Informujemy, iż w dniach 9-15 listopada br. odbyły się konsultacje Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi...

Zaangażujmy się w pomoc hospicjum

W imieniu Hospicjum św. Brata Alberta zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w III edycji akcji POLA NADZIEI DLA HOSPICJUM ŚW. BRATA ALBERTA. To piękna...

Oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy, iż w dniu 17.07.2017 r. do Urzędu Miasta Żagań wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i...

Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego

5 czerwca br. wystartowała II edycja kampanii społecznej pn. „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”. Organizatorem Kampanii jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w...

Konkurs rozstrzygnięty

Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 77/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...