MURY MIEJSKIE

Miasto otoczone zostało murami i fosą na początku XIV w. W XVIII-XIX w. mury wraz z bramami popadły w ruinę i uległy częściowej rozbiórce. Zachowane do dziś fragmenty usytuowane są wzdłuż placu gen. Maczka, ulicy Wałowej, Gimnazjalnej, Sobieskiego, Rybackiej w Żaganiu oraz w ścianach zabudowań poaugustiańskich.