MURY MIEJSKIE

Miasto otoczone było średniowiecznym kamiennym murem obronnym, którego fragmenty wraz z dwoma średniowiecznymi basztami zachowały się do dziś.