Strona główna TURYSTYKA ZABYTKI Poaugustiański Zespół Klasztorny

Poaugustiański Zespół Klasztorny

Zabytki należące do Poaugustiańskiego Zespołu Klasztornego w Żaganiu stanowią jedne z najwyśmienitszych obiektów sakralnych w Polsce. W 2011 roku decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zyskały status Pomnika Historii.

 

W skład Poaugustiańskiego Zespołu Klasztornego wchodzą: Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, dawny klasztor Augustianów, spichlerz klasztorny oraz konwikt.

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP pod względem historycznym i artystycznym z pewnością jest jedną z najbardziej wartościowych świątyń na terenie Dolnego Śląska. Opactwo Augustianów w Żaganiu należy do tej samej klasy zabytków – Pomników Historii co Wawel, Kopalnia Soli w Wieliczce, czy zamek w Łańcucie.

W kościele uwagę zwracają stalle z 1695 r., gotycki sarkofag księcia głogowsko-żagańskiego Henryka IV (†1342) oraz XVI-wieczny ołtarz Świętej Trójcy. Zewnętrzna architektura, mimo licznych przebudowań, zachowała charakter gotycki. Ciekawostką jest to, że w 1770 r. na wieży kościoła zainstalowano pierwszy na Śląsku piorunochron.

Dawny klasztor Augustianów

Kanonicy regularni przybyli do Żagania w 1284 roku z Nowogrodu Bobrzańskiego. Założenie klasztorne ze wszystkimi pomieszczeniami powstało jednak dopiero w XIV stuleciu. W kolejnych wiekach klasztor był poddawany licznym przebudowom i zmianom wystroju. Po pożarze w 1730 r. został przebudowany w stylu barokowym i znacznie powiększony. Jedynie część pomieszczeń w skrzydle wschodnim klasztoru zachowała charakter gotycki. Klasztor poza celami zakonników i kapitularzem mieści również kaplicę św. Anny z gotyckimi sklepieniami oraz wspaniałą bibliotekę klasztorną z XVIII wiecznym wystrojem. W księgozbiorze biblioteki znajdują się fragment Biblii z VIII wieku oraz pozycje pochodzące z okresu od XVII do XIX w.

Żagańska biblioteka klasztorna od XV wieku należała do najsłynniejszych na Śląsku. Do dziś zachowała się niemal w nienaruszonym stanie. Jej wnętrze słynie z doskonałej akustyki, które zawdzięcza się specjalnie ukształtowanemu sklepieniu nazywanym sklepieniem szeptanym. Szeptem można w niej porozumieć się będąc nawet w przeciwległych miejscach pomieszczenia.

Żagańska biblioteka klasztorna od XV wieku należała do najsłynniejszych na Śląsku. Do dziś zachowała się niemal w nienaruszonym stanie. Jej wnętrze słynie z doskonałej akustyki, które zawdzięcza się specjalnie ukształtowanemu sklepieniu nazywanym sklepieniem szeptanym. Szeptem można w niej porozumieć się będąc nawet w przeciwległych miejscach pomieszczenia.

 

Trakt Winny

W klasztornych podziemiach znajduje się wyjątkowy TRAKT WINNY. Właściciele pobliskiej Winnicy Saganum stworzyli tu muzeum winiarstwa z salą degustacyjną i leżakownią win czerwonych oraz win musujących. W TRAKCIE organizowane są spotkania i winne degustacje. Sama Winnica Saganum ulokowana jest przy wyjeździe z Żagania – w Bożnowie w zabytkowym Folwarku Książęcym (nieopodal znajduje się czterohektarowa uprawa winorośli). Historycznie przetwarzane były w niej winogrona z winnic książęcych. Obecnie odbywają się tu degustacje, wydarzenia, może zobaczyć proces produkcji i zakupić wina oraz produkty od lokalnych rękodzielników. Więcej na stronie: www.winnicasaganum.pl.

 

Dawny spichlerz klasztorny, konwikt

Plac klasztorny zamyka dawny, późnogotycki spichlerz klasztorny, który pochodzi z końca XV w. Został częściowo przekształcony w XIX-XX w. Obiekt murowany jest z cegły, posiada elewację frontową rozczłonkowaną wąskimi, ostrołukowymi blendami. Po II wojnie światowej służył za magazyn zbożowy. W latach 70. XX wieku przystąpiono do adaptacji spichlerza z przeznaczeniem na zaplecze „Domu Turysty”.

Budowlą przylegającą do spichlerza jest dawny konwikt zbudowany w latach 1740 – 1758 na bazie XVI-wiecznego piętrowego budynku renesansowego z wieżową klatką schodową. Utrzymany w charakterze barokowym. Obiekt po 1810 r. przekształcono w sąd i więzienie. Po II wojnie światowej opuszczony konwikt uległ dewastacji. W latach 70. XX wieku został odbudowany i zaadaptowany na hotel turystyczny.

W wieży zbudowanej dla prowadzenia obserwacji astronomicznych zachowały się freski związane z astronomią i pobytem w Żaganiu Johannesa Keplera. W latach 1783–1795 działał tu punkt pierwszej na świecie sieci meteorologicznej Societas Meteorologica Palatina.

Film o Poaugustiańskim Zespole Klasztornym

Film zrealizowany został w ramach cyklu “Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii”, przygotowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zachęcamy do obejrzenia produkcji poświęconej naszemu niezwykłemu zabytkowi oraz zapraszamy do odwiedzenia Poaugustiańskiego zespołu klasztornego.

 

Dowiedz się więcej na temat lokalizacji obiektu, godzin otwarcia oraz możliwości zwiedzania.