Przedsiębiorco sprawdź, czy musisz zarejestrować swoją działalność w BDO

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami  wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska w celu kontrolowania gospodarki odpadami i przeciwdziałaniu nieprawidłowościom, które...

Propozycje stawek opłat za odbiór odpadów

Rok 2020 przyniesie zmiany w zakresie opłat za odbiór odpadów komunalnych w gminach. Nad wysokością nowych stawek w oparciu o zmieniające się przepisy, dyskutują...

Utrudnienia w ruchu na ulicy Ratuszowej

Informujemy, że 26 listopada na ulicy Ratuszowej ŻWiK będzie prowadził prace remontowe, w związku z tym możliwe będą utrudnienia w ruchu. Prosimy o zachowanie...

Burmistrz zdejmuje uchwałę “żłobkową” z porządku obrad sesji

W wyniku spotkania burmistrza Andrzeja Katarzyńca z właścicielami niepublicznych żłobków gospodarz miasta podjął decyzję o zdjęciu uchwały wstrzymującej przekazywanie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych...

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żaganiu w sprawie ASF

W związku z wystąpieniem ASF u dzików na terenie powiatów wschowskiego i nowosolskiego Unia Europejska wyznaczyła strefy, na których obowiązują dodatkowe wymagania w zakresie...

Sytuacja mieszkańców “Młynówki”

Informujemy, że po przejęciu "Młynówki" gmina zabezpieczyła podstawowe warunki bytowe dla czasowo przebywających tam ludzi. Staraniem gminy została wznowiona dostawa wody. Po dokonaniu przeglądu...

Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miasta Żagań

Informujemy, że XIII sesja Rady Miasta Żagań zwołana została na 28 listopada 2019 r. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 w Sali Kurlandzkiej Pałacu...

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta

Zarządzeniem nr 305/2019 Burmistrz Miasta Żagań w dniu 18 listopada 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w...

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie klubu abstynenta w Żaganiu

Zarządzeniem nr 304/2019 Burmistrz Miasta Żagań w dniu 18 listopada 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego w...

Rozpoczynamy prace naprawcze miejskiego kąpieliska

We współpracy z miejską spółką ŻWiK rozpoczęto badanie niecki kąpieliska miejskiego oraz przestrzeni pod nią. Prace na terenie obiektu nadzoruje Krzysztof Duszyński, Kierownik Działu...