Strona główna TURYSTYKA ZABYTKI DAWNE KOLEGIUM JEZUICKIE I KOŚCIÓŁ PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA

DAWNE KOLEGIUM JEZUICKIE I KOŚCIÓŁ PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA

dawne Kolegium Jezuickie Żagań
Widok na dawne Kolegium Jezuickie i kościół pw. św. Piotra i Pawła

Wzdłuż ulicy Gimnazjalnej widoczna jest okazała, ciągnąca się budowla będąca niegdyś kolegium jezuitów. Jezuici zostali sprowadzeni do Żagania przez Wallensteina, a ich zadaniem było przeprowadzenie akcji rekatolizacji.

Budowa kolegium rozpoczęła się w 1653 roku za panowania w Żaganiu pierwszego z czeskich Lobkowitzów – Wacława.  W 1688 roku budynek został zniszczony przez pożar, a twórcą nowej budowli był Włoch Antoni Porta. Na jego miejscu odbudowano południowe skrzydło obecnego barokowego założenia. W 1733 r. kolegium powiększono o aulę a w drugiej połowie XVIII w. o trzyskrzydłową część północną. W gmachu dawnego kolegium zachowało się kilka pomieszczeń nakrytych barokowym sklepieniem kolebkowym i lunetami  (m.in. gabinet dyrektora, biblioteka oraz stołówka szkolna obecnie mieszczącego się tam Zespołu Szkół Tekstylno – Handlowych).

Do najbardziej interesujących wnętrz należy cdawna sala muzyczna na pierwszym piętrze skrzydła wschodniego (obecnie gabinet do nauki historii), która zachowała wystrój sztukatorski z 1733 roku w postaci pilastrów z ustawionymi na ich głowach wazami oraz płaskorzeźbionych tond w wyobrażeniem sztuk i nauk. Siedziba dawnego kolegium łączy się z kościołem p.w. św. Piotra i Pawła.

Kościół pw. św. Piotra i Pawła

W roku 1284 do miasta przybyli z Saksonii franciszkanie. Książę Konrad II Garbaty ufundował dla nich we wschodniej części miasta kościół, obok którego powstały budynki klasztoru. Franciszkanie posiadali świątynię do roku 1540. Zamknięta następnie przez zwolenników Lutra, przeszła w ich ręce. Zakonnicy nie mogąc odprawiać nabożeństw, zostali zmuszeni do opuszczenia miasta. Kolejnym gospodarzem świątyni stało się zgromadzenie jezuickie. Sprowadzeni z Głogowa przez księcia Albrechta Wallensteina jezuici mieli za zadanie pokierować w mieście i księstwie akcją kontrreformacji. Zbudowali na miejscu zrujnowanego klasztoru franciszkanów kolegium. Na nowo wystroili wnętrze świątyni. Niestety, zniszczył je pożar miasta z 1688 roku.

Dalsze remonty i przebudowy kościoła miały miejsce w latach 1696 – 1752 i w końcu XVIII w. Mimo licznych przekształceń kościół zachował charakter gotycki.

Dowiedz się więcej na temat lokalizacji obiektu, godzin otwarcia oraz możliwości zwiedzania.