Strona główna TURYSTYKA ZABYTKI DAWNE KOLEGIUM JEZUICKIE I KOŚCIÓŁ PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA

DAWNE KOLEGIUM JEZUICKIE I KOŚCIÓŁ PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA

dawne Kolegium Jezuickie Żagań
Widok na dawne Kolegium Jezuickie i kościół pw. św. Piotra i Pawła

Wzdłuż ulicy Gimnazjalnej widoczna jest okazała, ciągnąca się budowla będąca niegdyś kolegium jezuitów. Jezuici zostali sprowadzeni do Żagania przez Wallensteina, a ich zadaniem było przeprowadzenie akcji rekatolizacji.

Budowa kolegium rozpoczęła się w 1653 roku za panowania w Żaganiu pierwszego z czeskich Lobkowitzów – Wacława. W 1688 roku budynek został zniszczony przez pożar. Na jego miejscu odbudowano południowe skrzydło obecnego barokowego założenia. Autorem projektu był nadworny architekt Lobkowiczów, budowniczy książęcego pałacu – Antonio della Porta. W 1733 r. kolegium powiększono o aulę a w drugiej połowie XVIII w. o trzyskrzydłową część północną. W gmachu dawnego kolegium zachowało się kilka pomieszczeń nakrytych barokowym sklepieniem kolebkowym i lunetami  (m.in. gabinet dyrektora, biblioteka oraz stołówka szkolna obecnie mieszczącego się tam Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu).

Do najbardziej interesujących wnętrz, pozostałych po kolegium jezuickim, należy dawna sala muzyczna na pierwszym piętrze skrzydła wschodniego, która zachowała wystrój sztukatorski z 1733 roku w postaci pilastrów z ustawionymi na ich głowach wazami oraz płaskorzeźbionych tond w wyobrażeniem sztuk i nauk. Siedziba dawnego kolegium łączy się z kościołem p.w. św. Piotra i Pawła.

Kościół pw. św. Piotra i Pawła

W roku 1284 do miasta przybyli z Saksonii franciszkanie. Książę Konrad II Garbaty ufundował dla nich we wschodniej części miasta kościół, obok którego powstały budynki klasztoru. W XVI wieku w związku z reformacją kładącą nacisk na odnowę życia religijnego, Franciszkanie zostają zmuszeni do opuszczenia miasta w 1539 roku. Świątynia zamknięta przez zwolenników Lutra przechodzi w ich ręce. W 1604 r. do fasady świątyni zostaje dobudowana wieża.

Od 1633 roku gospodarzem świątyni stało się zgromadzenie jezuickie. Sprowadzeni z Głogowa przez księcia Albrechta Wallensteina jezuici mieli za zadanie pokierować w mieście i księstwie akcją kontrreformacji. Zbudowali na miejscu zrujnowanego klasztoru franciszkanów kolegium. Na nowo wystroili wnętrze świątyni. Niestety, zniszczył je pożar miasta z 1688 roku.

Po pożarze wnętrza świątyni urządzono w stylu barokowym, a elewację wieży przekształcono w duchu klasycystycznym. Dalsze remonty i przebudowy trwały do końca XVIII wieku. Pomimo przeprowadzanych zmian, kościół zachował gotycki charakter.

Dowiedz się więcej na temat lokalizacji obiektu, godzin otwarcia oraz możliwości zwiedzania.