DAWNA SYNAGOGA

Synagoga została utworzona w połowie XIX wieku w średniowiecznym bastionie miejskim znajdującym się przy północno-zachodnim narożniku klasztoru kanoników regularnych reguły św. Augustyna.

Wewnątrz synagogi znajdowała się tablica fundacyjna, na której umieszczony był napis w języku niemieckim: Świątynia ta została zbudowana w 5617 roku zbiorowym i jednomyślnym wysiłkiem członków gminy żydowskiej w Żaganiu, której członkami zarządu są panowie: M. Wiener, B. Levyn, dr. M. Beerel.

Napis usytuowany nad wejściem do synagogi głosił: „Te drzwi poświęcone zostały Panu, sprawiedliwi winni przez nie wchodzić”. Wyżej umieszczony napis brzmiał: „Ten Dom jest domem bożym dla wszystkich ludzi”. Podczas „Nocy Kryształowej” z 9 na 10 listopada 1938 r., podobnie jak w innych miastach niemieckich, świątynia uległa zniszczeniu, a jej pozostałości rozebrano.

 

Źródło zdjęcia: https://de.wikipedia.org/wiki/Synagoge_(Sagan)#/media/Datei:Syna_Zagan.jpg