Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego