Ferdynand Philip Joseph Lobkowicz za poradą opata Felbigera w latach 1768/69 zbudował w Pałacu w Żaganiu kaplicę zamkową Matki Boskiej z Loreto. Do dzisiejszych czasów niestety kaplica nie przetrwała.

Nieopodal Pałacu, na terenie dawnego kompleksu szpitalnego św. Doroty, przy murze istnieje nadal kaplica (nazywana błędnie domkiem loretańskim), wzniesiona prawdopodobnie w drugiej połowie XIX stulecia dla wyznawców wszystkich religii. Budowla pozbawiona jest symboli religijnych, w ścianę wschodnią w jej wnętrzu (tę, na której zwykle w kościołach chrześcijańskich umieszcza się ołtarz), wypełniono wulkaniczną magmą i muszlami.
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa postanowiło zadbać o to dziedzictwo i każdą z 20 polskich kaplic loretańskich, realizując projekt “Nasze Loreto – ogólnopolski szlak kaplic loretańskich”. Żagań znalazł się na opracowanym szlaku. Zachęcamy do zapoznania się z historią obiektów oraz do odwiedzenia strony projektu, z której pochodzą również informacje historyczne podane na wstępie artykułu oraz zdjęcie współcześnie istniejącego obiektu.

Strona internetowa – www.loreto.osw.pl