23 kwietnia 2024 roku odbyła się ostania sesja ósmej kadencji Rady Miasta Żagań. Radni obradowali 76 razy, podejmując 738 uchwał. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne obradowano również zdalnie, zawsze pracując pod czujnym okiem przewodniczącego Adama Matwijowa.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podsumował dziś swoją pracę na rzecz Żagania, podkreślając zakres i ilość zrealizowanych inwestycji, dziękując współpracownikom i kierownikom miejskich jednostek za pracę na rzecz miasta.

Andrzej Katarzyniec podkreślił, że swojemu następcy pozostawia miasto w doskonałej kondycji finansowej, z pozyskanymi milionami na strategiczne inwestycje, w pełni rozwoju.

Podziękowania zebranym i radnym złożył również Adam Matwijów. Podsumował miniony okres dziękując za owocną współpracę naczelnikom magistratu i pracownikom, dyrektorom miejskich jednostek oraz wszystkim radnym. Przewodniczący rady podziękował również za życzliwość, jakiej doświadczył przez 5 lat pracy dla miasta ze strony wszystkich osób, które wspierały działania Rady Miasta Żagań.

Nagranie wideo z LXXVI sesji Rady Miasta Żagań