Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego publikujemy projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie “Bory Dolnośląskie”. Przystąpiono do prac polegających na wyznaczeniu obszaru chronionego. Zachęcamy do zapoznania się z przedłożonym projektem uchwały. W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Zasobów Przyrodniczych w Departamencie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wski Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, panią Sylwią Tylzon-Stojanowską (tel. 68 45 65 228, e-mail:s.tylzon@lubuskie.pl). Wszelkie uzasadnione uwagi do projektu (wnioski o zmianę zapisów ww. projektu uchwały) można wnosić pisemnie do Urzędu Miasta Żagań lub w formie elektronicznej na adres info@um.zagan.pl do 11 lutego 2019 roku.

Kolejnym etapem prac będzie opracowanie ostatecznej wersji projektu uchwały i uzyskanie stosownych uzgodnień właściwych rad gmin oraz właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

 

projekt uchwały