7. Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża prowadzi właśnie ćwiczenia na żagańskim poligonie. Dowódca Brygady płk Roman KOPKA spotkał się z burmistrzem Andrzejem KATARZYŃCEM, aby omówić możliwości współpracy organów administracji państwowej z jednostką wojskową w przypadku ogłoszenia mobilizacji. Brygada prowadzi w naszym rejonie m.in. szkolenia rezerwy, która wiąże się ze zwiększoną liczbą strzelań na naszym poligonie. Szczegóły dotyczące prowadzonych działań przedstawili gospodarzom miasta oficerowie brygady – mjr Rafał Gaszyński oraz mjr Szymon Witka.