Państwowa Inspekcja Pracy, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz  Burmistrz  Żagania zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym PIP pod nazwą “Zmiany w prawie pracy 2016. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy”.

Spotkanie odbędzie się 15 czerwca 2016 roku w godzinach od 10:00 do 13:15 w sali konferencyjnej Pałacyku przy ulicy Jana Pawła II 15/1 – w siedzibie Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego. Zapraszamy do udziału w spotkaniu żagańskich przedsiębiorców!

Program:

10.00 – 11.00    “Zmiany w przepisach prawa pracy w 2016 r.” (zawieranie umów terminowych, uprawnienia rodzicielskie)  
Łukasz Szpilski,
specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Zielonej Górze

11.00 – 11.15   Przerwa

11.15 – 12.45   “Zarządzanie bezpieczeństwem pracy” (ryzyko zawodowe, podejmowanie środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko wypadków, procedury postępowania powypadkowego w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, świadczenia przysługujące z tytułu wypadku lub choroby zawodowej)
Artur Jóźwiak
, starszy inspektor pracy – specjalista

12.45-13.15 Pytania indywidualne.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 

Pierwszeństwo mają firmy członkowskie OPZL. Z jednej firmy mogą zgłosić się maksymalnie 2 osoby.

Zgłoszenia są przyjmowane tylko na załączonym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie OPZL do dnia 14 czerwca 2016 r. do godz. 12.00
Formularz przyjmuje Biuro OPZL odział Żary poprzez e-mail: j.malecka@opzl.pl