Na mapie miasta pojawiły się kolejne zakończone inwestycje. Nowe chodniki wybudowano przy ulicy Staszica, Cichej oraz Pluty.

Koszt pierwszego zadania wyniósł niecałe 50.000 złotych. Nowy chodnik jest kontynuacją istniejącego już ciągu pieszego i wybudowanego w ubiegłych latach chodnika przy ulicy Wesołej, prowadzącego w stronę PSP 4. Drugie z zadań dotyczyło budowy chodnika oraz przebudowy nawierzchni przy ul. Cichej – koszt tej inwestycji to niecałe 100.000 złotych. Zakończono również budowę chodników przy ul. Pluty (pierwszy etap prac) – koszt to około 150.000 złotych.

Przed nami kolejne działania w infrastrukturę miejską. Wkrótce zostaną ogłoszone przetargi na modernizację chodników przy ul. Waryńskiego oraz modernizację ulicy Środkowej. Po raz kolejny zostanie także ogłoszony przetarg na przebudowę nawierzchni ul. Nocznickiego (w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, etap I). Niestety w pierwszym postępowaniu nie zgłosił się żaden oferent. Zainteresowanych wykonaniem zadania zapraszamy na naszą stronę Biuletynu Informacji Publicznej – w zakładce Zamówienia Publiczne znaleźć można szczegóły dotyczące zakresu oraz sposobu realizacji inwestycji.