17 września odbyło się uroczyste i symboliczne przekazanie dotacji na kompleksowy remont  poaugustiańskiego zespołu kościelno-klasztornego. Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska pozyskała na remont Pomnika Histrorii 17 milionów złotych ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość całego projektu wyniesie 20 milionów złotych. Wykonawcą prac remontowo-budowlanych będzie miejscowa firma „Lapis”.

Na uroczystości obecny był burmistrz Andrzej Katarzyniec, który wyraził zadowolenie z przyznania tak znacznych środków na remont obiektu w Żaganiu. Potwierdził gotowość miasta do współpracy w zakresie realizacji projektu.

Cieszymy się, że ten obiekt został właściwie uhonorowany przez wpisanie na listę Pomników Historii i że znalazły się pieniądze i właściwy program na odnowę, renowację i doprowadzenie go do stanu takiego w jakim powinien się on znajdować – powiedział wicewojewoda Władysław Perczak, który w czasie briefingu prasowego przekazał bp. Tadeuszowi Lityńskiemu umowę potwierdzającą wielomilionowe dofinansowanie na remont zespołu kościelno-klasztornego w Żaganiu.

– U podstaw całej kultury europejskiej i tego co spotyka się w Żaganiu leży dewiza, która jest tutaj realizowana: „Ora et labora”, a więc modlitwa i praca benedyktyńska, ale ona była także obecna u augustianów – mówił ksiądz biskup, który podkreślił, że trzymając w ręku dokumentację ma świadomość ciężaru podejmowanego przedsięwzięcia. – Praca zostaje teraz jeszcze mocniej wpisana w życie tego klasztoru i w życie tego miasta; praca, która w sposób szczególny ma nam przynieść zauważenie piękna, które zostało tutaj zrealizowane przez wieki, które może przez lata zostało trochę zakurzone, ale blask tego obiektu powinien zachwycać wszystkich – dodał Pasterz Diecezji.

– Prace mają bardzo szeroki kompleksowy zakres. My ze swojej strony będziemy starali się je wspierać i pomagać – zapewniła wojewódzka lubuska konserwator zabytków dr Barbara Bielinis-Kopeć.

materiał na bazie strony diecezjazg.pl