Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu przystępuje do wdrożenia Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na rok 2020.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Jak to działa?

  1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11.
  2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwej gminy i lokalnego ośrodka pomocy społecznej.
  3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia. Wsparcie ma polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Więcej informacji na stronie https://wspierajseniora.pl/

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu