Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę