24 stycznia 2018 roku dziennikarka Gazety Lokalnej, pani Aleksandra Wysokińska, zwróciła się do Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta Żagań z następującymi pytaniami:

– czy może Pani potwierdzić, że jakiś czas temu wpłynęła do Urzędu Miasta prośba ze strony Starostwa Powiatowego o dofinansowanie budowy chodników przy ul. Kolejowej kwotą 600 tys. zł.?

– Czy miasto wyraziło wówczas chęci współfinansowania inwestycji tą właśnie kwotą?

– Z jakich przyczyn możliwości dofinansowania zmniejszono do 100 tys. zł?

– Jak Urząd Miasta odnosi się do sformułowania, że jest to “jałmużna”, a nie uczciwe i godne dofinansowanie na rzecz rozwoju miasta?

– Dlaczego w sprawie dofinansowania, dzięki któremu miejska infrastruktura mogłaby się rozwijać, Starostwu Powiatowemu odpowiada Sekretarz Miasta, a nie Burmistrz Daniel Marchewka?

– Dlaczego miasto tak długo zwlekało z odpowiedzią Starostwu w związku z ostateczną kwotą dofinansowania?

– Jak Urząd Miasta odniesie się do faktu, że chodniki nie zostaną wyremontowane, ponieważ nie ma oczekiwanego (przez Starostwo Powiatowe) wsparcia ze strony Urzędu Miasta?

Pytania te wymagają publicznej odpowiedzi, którą poniżej publikujemy.

Uprzejmie informuję, że pismo wskazane przez Panią wpłynęło do Urzędu Miasta Żagań. W związku z kwotą zaproponowanego dofinansowania oraz wartością jego realizacji, która opiewała na 1 mln. 200 tys. złotych wystąpiliśmy o przekazanie kosztorysu inwestorskiego dla tego zadania, aby uzyskać informacje o zakresie planowanych przez Starostwo Powiatowe prac w ramach tej inwestycji. W naszym mniemaniu kwota ta jest kwotą zawyżoną, dlatego chcemy uniknąć sytuacji, w której zadeklarujemy gotowość zabezpieczenia 50% kosztów zadania, które po przetargu okaże się tańsze. Podjęte zobowiązanie spowodowałoby wówczas, iż miasto pokryłoby większą część nie swojej inwestycji. Równocześnie poinformowano wnioskodawcę, iż gmina zabezpieczyła w budżecie 100 tysięcy złotych na to zadanie, a kwota ta po otrzymaniu wzmiankowanych informacji może ulec zmianie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż jest to o 100 tysięcy więcej, niż powiat zabezpieczył na dofinansowanie miejskich inwestycji w roku bieżącym.

– Jeżeli ktoś kwotę 100 tysięcy złotych z budżetu miasta nazywa „jałmużną”, sugerując komuś brak uczciwości i godnego dofinansowania na rzecz rozwoju miasta, a dotyczy to realizacji jego zadań własnych, to wypowiadający takie słowa powinien się dobrze zastanowić, czy jest właściwą osobą na właściwym stanowisku.

– Odsyłamy Panią do wnikliwszej lektury Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Żagań, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Tam znajdzie Pani odpowiedź na swoje pytanie. Natomiast zastanawiające jest w jego konstrukcji sugerowanie pewnych kontekstów odnośnie rozwoju infrastruktury miejskiej i dofinansowywania przedsięwzięć. Dlaczego nigdy „Gazeta Lokalna” nie pomogła miastu i nie używała tak stronniczego języka w celu udzielenia nam pomocy i interweniowania w pozyskiwaniu środków od starostwa na rzecz miasta?

– Oczekiwaliśmy i nadal oczekujemy wsparcia ze strony starostwa po katastrofie, która nas spotkała w związku z zerwaniem dachu na hali sportowo-widowiskowej Arena. Niestety do tej pory nie otrzymaliśmy wzmiankowanej pomocy. Przypominamy, że miasto zwracało się w 2017 roku z prośbą do powiatu o dofinansowanie następujących zadań – na ŻADNE nie otrzymując wsparcia:

50 tysięcy złotych na remont dachu hali sportowo-rekreacyjnej Arena, po 600 tysięcy złotych na budowę sal gimnastycznych przy miejskich szkołach, 50 tysięcy na oświetlenie Żelaznej, 3 tysięcy złotych miesięcznie w ramach partycypacji w kosztach utrzymania punktu przesiadkowego.

– Jak odniesie się Pani do faktu, że zadania te nie zostaną zrealizowane, ponieważ nie ma oczekiwanego wsparcia ze strony Starostwa Powiatowego?

Równocześnie przypominam, że w tym samym 2017 roku Gmina Żagań o statusie miejskim przekazała Starostwu Powiatowemu w Żaganiu 136 121, 58 złotych dofinansowania na remont chodników na ulicy Buczka i Śląskiej.

Rok 2016 – dofinansowanie remontu  chodników przy ulicy Piastowskiej (50 tysięcy), przy ulicy Kochanowskiego (30 tysięcy).

Rok 2015 – dofinansowanie remontu chodników na ul. Dworcowej (50 tysięcy), ulicy Łąkowej (50 tysięcy).

Rok 2014 – modernizacja ulicy Dworcowej w Żaganiu – 80 tysięcy złotych

Rok 2013 – dofinansowanie budowy chodnika w ciągu ulicy Żółkiewskiego – 120 tysięcy złotych.

W żadnym z tych lat nie otrzymaliśmy od Starostwa Powiatowego w Żaganiu złotówki dofinansowania na miejskie inwestycje.